BAHÇEKAPI MAĞAZASI

Bahçekapı; Eminönü ile İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan Sirkeci Garı arasında Yeni Camii’nin hemen arkasında, Galata Köprüsü ayağı ile bağlantı yeri olarak Sultanhamam, Mısır Çarşısı, Balık Pazarı, Tahtakale gibi ticari hayatın damarları ve bürokrasinin beyni Bab-ı Ali'nin (sadrazamlık) hemen dibinde çok eskilerden beri İstanbul'un önemli bir ticaret semtidir.

Bahçekapı'da Şekerci Hacı Bekir Efendi'nin1777'de bir göz olarak açtığı ve arka bölmesinde bulunan ocakta imalat yaptığı şekerci dükkanı zamanla büyütülerek 33 m²'lik ilk bölümü ve sonra yanındaki aktariye dükkanının eklenmesi ile günümüzdeki 88 m²'lik dükkan haline gelmiştir.

1777'den bu yana Hacı Bekir ailesince beş nesildir şekerci dükkanı olarak kullanılmaktadır.

Dükkanın eski halinin cepheden görünümü

Dükkanın yeni halinin cepheden görünümü

Dükkan kadim inşaat, adi kagir olup üstünde iki katı vardır. 1989 yılında yüksek mühendis Doğan Şahin tarafından aslına uygun olarak restore edilmiştir.

Otantik binanın cephesi sıvalı, doğramaları ahşap olup kiremit kaplı çatısı parapet duvarlarında, eski tarz malta taşı: harpusta vardır.

Dükkanın giriş kapısı yanlarındaki mermer kolon ve üzerindeki ikişer bronz bilezik ve dükkan ön vitrin boşluklarını sağlayan iki adet dövme demir kiriş üzerine dizilmiş mermer bloklardan müteşekkil lentolar ortaya çıkarılmıştır.

Vitrinlerin üzerindeki demir konstrüksiyon "markiz" camekan saçaklar aynen muhafaza edilmiştir.

Vitrin önlerinde aslına benzer katlanır sac kepenkler takılmıştır.

Tezgahın eski görünümü (1800'ler)

Tezgahın yeni görünümü

Restorasyon işleminde dükkanın arka bölümünde "Şekerci Hacı Bekir" döneminden kalma kemerli ocak kısmı ve çatıdaki baca aynen muhafaza edilmiş olup ressam Preziosi'nin tablosunda resmedilen ocak, tezgah ve raflar ile tavanda gözüken çiçek resimli kepenklerin detaylarına sadık kalınarak uygulama yapılmıştır. Böylece dükkanın en eski kısmında Preziosi'nin "Şekerci" tablosu üç boyutlu olarak teşekkül etmiştir.

Mağazanın eski görünümü

Mağazanın yeni görünümü

Dükkan döşemesi Marmara mermeri olup, ayrıca ortaya çıkarılan ahşap tavan ve aynen muhafaza edilen ahşap kirişleri, vitrin kolon ve lentoları yüzer yıllık periyotlardaki dükkan konstrüksiyon ve detayları hakkında da fikir vermektedir.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca eski şekerci dükkanı olarak tescil edilen ve koruma altına alınan bu dükkan, Osmanlı-Türk Kültür ve folklöründe yer alan Şekerci Hacı Bekir'in geçmişten gelen şöhreti ile halkımız ve turistlerin ilgi odağı olmaktadır.